CSM Chia sẻ bàn phím CSM – CSM KeyBoard V5.0 (Nạp Tiền Nhanh)

KTV.PM
  • Lượt xem 922
  • Trả lời: 26
Chia sẻ ae phần mềm nạp tiền nhanh cho CSM Hỗ Trợ Nạp Tiền,Chuyển Tiền,Tặng Tiền, Mượn Tiền, Mượn Giờ, Nạp Trả Trước, Nhanh Chóng, Tiện Lợi.
Phần mềm CSM KeyBoard do Trần Quốc Toản viết Chỉ tương thích với CSM ver 5.6.x trở lên. Dùng được cho tất cả các loại bootrom
Hướng Dẫn :
Ví Dụ Nạp 23,000 nghìn :
Bấm 20.000 + 3.000 + Nạp ( phần mềm sẽ cộng dồn ),để trả về 0 đồng thì bấm xóa.
Ví Dụ Trừ 16.000 Nghìn : Bấm 16.000 hoặc là 12.000 + 4.000 rồi bấm Trừ.
Tool sẽ đọc số tiền
đã bấm tương ứng để tránh nhầm lẫn cho ae khi nạp,nếu không muốn sử dụng chức năng đọc số tiền thì kéo thanh âm lượng về 0.
Link download:
To view the content, you need to Sign In or Register.
Mật khẩu giải nén:
To view the content, you need to Sign In or Register.
 
26 Bình luận
Chia sẻ ae phần mềm nạp tiền nhanh cho CSM Hỗ Trợ Nạp Tiền,Chuyển Tiền,Tặng Tiền, Mượn Tiền, Mượn Giờ, Nạp Trả Trước, Nhanh Chóng, Tiện Lợi.
Phần mềm CSM KeyBoard do Trần Quốc Toản viết Chỉ tương thích với CSM ver 5.6.x trở lên. Dùng được cho tất cả các loại bootrom
Hướng Dẫn :
Ví Dụ Nạp 23,000 nghìn :
Bấm 20.000 + 3.000 + Nạp ( phần mềm sẽ cộng dồn ),để trả về 0 đồng thì bấm xóa.
Ví Dụ Trừ 16.000 Nghìn : Bấm 16.000 hoặc là 12.000 + 4.000 rồi bấm Trừ.
Tool sẽ đọc số tiền
đã bấm tương ứng để tránh nhầm lẫn cho ae khi nạp,nếu không muốn sử dụng chức năng đọc số tiền thì kéo thanh âm lượng về 0.
Link download:
No quote
Mật khẩu giải nén:
No quote
tiện ích quá
 
Chia sẻ ae phần mềm nạp tiền nhanh cho CSM Hỗ Trợ Nạp Tiền,Chuyển Tiền,Tặng Tiền, Mượn Tiền, Mượn Giờ, Nạp Trả Trước, Nhanh Chóng, Tiện Lợi.
Phần mềm CSM KeyBoard do Trần Quốc Toản viết Chỉ tương thích với CSM ver 5.6.x trở lên. Dùng được cho tất cả các loại bootrom
Hướng Dẫn :
Ví Dụ Nạp 23,000 nghìn :
Bấm 20.000 + 3.000 + Nạp ( phần mềm sẽ cộng dồn ),để trả về 0 đồng thì bấm xóa.
Ví Dụ Trừ 16.000 Nghìn : Bấm 16.000 hoặc là 12.000 + 4.000 rồi bấm Trừ.
Tool sẽ đọc số tiền
đã bấm tương ứng để tránh nhầm lẫn cho ae khi nạp,nếu không muốn sử dụng chức năng đọc số tiền thì kéo thanh âm lượng về 0.
Link download:
No quote
Mật khẩu giải nén:
No quote
thanks add
 
Chia sẻ ae phần mềm nạp tiền nhanh cho CSM Hỗ Trợ Nạp Tiền,Chuyển Tiền,Tặng Tiền, Mượn Tiền, Mượn Giờ, Nạp Trả Trước, Nhanh Chóng, Tiện Lợi.
Phần mềm CSM KeyBoard do Trần Quốc Toản viết Chỉ tương thích với CSM ver 5.6.x trở lên. Dùng được cho tất cả các loại bootrom
Hướng Dẫn :
Ví Dụ Nạp 23,000 nghìn :
Bấm 20.000 + 3.000 + Nạp ( phần mềm sẽ cộng dồn ),để trả về 0 đồng thì bấm xóa.
Ví Dụ Trừ 16.000 Nghìn : Bấm 16.000 hoặc là 12.000 + 4.000 rồi bấm Trừ.
Tool sẽ đọc số tiền
đã bấm tương ứng để tránh nhầm lẫn cho ae khi nạp,nếu không muốn sử dụng chức năng đọc số tiền thì kéo thanh âm lượng về 0.
Link download:
No quote
Mật khẩu giải nén:
No quote
hay
 
Chia sẻ ae phần mềm nạp tiền nhanh cho CSM Hỗ Trợ Nạp Tiền,Chuyển Tiền,Tặng Tiền, Mượn Tiền, Mượn Giờ, Nạp Trả Trước, Nhanh Chóng, Tiện Lợi.
Phần mềm CSM KeyBoard do Trần Quốc Toản viết Chỉ tương thích với CSM ver 5.6.x trở lên. Dùng được cho tất cả các loại bootrom
Hướng Dẫn :
Ví Dụ Nạp 23,000 nghìn :
Bấm 20.000 + 3.000 + Nạp ( phần mềm sẽ cộng dồn ),để trả về 0 đồng thì bấm xóa.
Ví Dụ Trừ 16.000 Nghìn : Bấm 16.000 hoặc là 12.000 + 4.000 rồi bấm Trừ.
Tool sẽ đọc số tiền
đã bấm tương ứng để tránh nhầm lẫn cho ae khi nạp,nếu không muốn sử dụng chức năng đọc số tiền thì kéo thanh âm lượng về 0.
Link download:
No quote
Mật khẩu giải nén:
No quote
thank you
 
Chia sẻ ae phần mềm nạp tiền nhanh cho CSM Hỗ Trợ Nạp Tiền,Chuyển Tiền,Tặng Tiền, Mượn Tiền, Mượn Giờ, Nạp Trả Trước, Nhanh Chóng, Tiện Lợi.
Phần mềm CSM KeyBoard do Trần Quốc Toản viết Chỉ tương thích với CSM ver 5.6.x trở lên. Dùng được cho tất cả các loại bootrom
Hướng Dẫn :
Ví Dụ Nạp 23,000 nghìn :
Bấm 20.000 + 3.000 + Nạp ( phần mềm sẽ cộng dồn ),để trả về 0 đồng thì bấm xóa.
Ví Dụ Trừ 16.000 Nghìn : Bấm 16.000 hoặc là 12.000 + 4.000 rồi bấm Trừ.
Tool sẽ đọc số tiền
đã bấm tương ứng để tránh nhầm lẫn cho ae khi nạp,nếu không muốn sử dụng chức năng đọc số tiền thì kéo thanh âm lượng về 0.
Link download:
No quote
Mật khẩu giải nén:
No quote
Xin Cam On
 
Chia sẻ ae phần mềm nạp tiền nhanh cho CSM Hỗ Trợ Nạp Tiền,Chuyển Tiền,Tặng Tiền, Mượn Tiền, Mượn Giờ, Nạp Trả Trước, Nhanh Chóng, Tiện Lợi.
Phần mềm CSM KeyBoard do Trần Quốc Toản viết Chỉ tương thích với CSM ver 5.6.x trở lên. Dùng được cho tất cả các loại bootrom
Hướng Dẫn :
Ví Dụ Nạp 23,000 nghìn :
Bấm 20.000 + 3.000 + Nạp ( phần mềm sẽ cộng dồn ),để trả về 0 đồng thì bấm xóa.
Ví Dụ Trừ 16.000 Nghìn : Bấm 16.000 hoặc là 12.000 + 4.000 rồi bấm Trừ.
Tool sẽ đọc số tiền
đã bấm tương ứng để tránh nhầm lẫn cho ae khi nạp,nếu không muốn sử dụng chức năng đọc số tiền thì kéo thanh âm lượng về 0.
Link download:
No quote
Mật khẩu giải nén:
No quote
thanks
 
Chia sẻ ae phần mềm nạp tiền nhanh cho CSM Hỗ Trợ Nạp Tiền,Chuyển Tiền,Tặng Tiền, Mượn Tiền, Mượn Giờ, Nạp Trả Trước, Nhanh Chóng, Tiện Lợi.
Phần mềm CSM KeyBoard do Trần Quốc Toản viết Chỉ tương thích với CSM ver 5.6.x trở lên. Dùng được cho tất cả các loại bootrom
Hướng Dẫn :
Ví Dụ Nạp 23,000 nghìn :
Bấm 20.000 + 3.000 + Nạp ( phần mềm sẽ cộng dồn ),để trả về 0 đồng thì bấm xóa.
Ví Dụ Trừ 16.000 Nghìn : Bấm 16.000 hoặc là 12.000 + 4.000 rồi bấm Trừ.
Tool sẽ đọc số tiền
đã bấm tương ứng để tránh nhầm lẫn cho ae khi nạp,nếu không muốn sử dụng chức năng đọc số tiền thì kéo thanh âm lượng về 0.
Link download:
No quote
Mật khẩu giải nén:
No quote
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Bài viết hồ sơ mới nhất

lm s để thấy link dow
boeing007 wrote on tinhkhongbien's profile.
tốt
nethoanganh769 wrote on KTV.PM's profile.
Mình có down về bản icafe csm trên bài viết của bạn , hiện mình k thể boot máy trạm lên được , bạn có thể hướng dẩn giúp mình được không , cảm ơn bạn nhiều !!
Share Ghost Window server 2019 add icafe 8 v9060 + image win 10 uefi gcafe csm

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
2,491
Bài viết
6,781
Thành viên
1,546
Thành viên mới
levankv

Latest resources

Top Dưới