font chữ photoshop

Thư mời hợp tác trên diễn đàn nghề net
  1. KTV.PM

    Font chữ xưa cũ 2019-12-27

    Bộ Font này được chia sẻ bởi Mạnh Tuấn Trong này có cả font việt hoá và quốc tế, kèm PSD quản lý font. Riêng với font nước ngoài, để thêm dấu hoặc chúng ta tự vẽ hoặc sử dụng công cụ Glyphs để tạo ra các kí tự đặc biệt. Trong AI: Vào Type/Glyphs Trong PTS (CC): Window/Glyphs...