Resource icon

Download Full bộ cài Microsoft Visual C++ 2005 đến 2017 32bit & 64bit

Nếu không nhận được Email kích hoạt vui lòng kiểm tra trong mục Spam, mọi thắc mắc xin liên hệ: fb.com/huynhrin.83
tuyệt vơi
rất tốt