Resource icon

Convert Data V6 2019-12-24

No permission to download
Nếu không nhận được Email kích hoạt vui lòng kiểm tra trong mục Spam, mọi thắc mắc xin liên hệ: fb.com/huynhrin.83
Chức năng :
- Chuyển đổi toàn bộ Hội viên sang CSM (Mật khẩu mặc định Hội viên sau khi chuyển đổi là csm).
- Chuyển đổi Nhóm máy và nhóm người dùng .
- Chuyển đổi Dịch vụ.
- Chuyển đổi Khống chế Website .
Tác giả
KTV.PM
Downloads
9
Lượt xem
28
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

More resources from KTV.PM