Resource icon

Convert Data V6 2019-12-24

No permission to download
Thư mời hợp tác trên diễn đàn nghề net
Chức năng :
- Chuyển đổi toàn bộ Hội viên sang CSM (Mật khẩu mặc định Hội viên sau khi chuyển đổi là csm).
- Chuyển đổi Nhóm máy và nhóm người dùng .
- Chuyển đổi Dịch vụ.
- Chuyển đổi Khống chế Website .
  • Like
Reactions: Tan Huynh
Tác giả
KTV.PM
Downloads
3
Lượt xem
25
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 đánh giá

More resources from KTV.PM