KTV.PM

Nếu không nhận được Email kích hoạt vui lòng kiểm tra trong mục Spam, mọi thắc mắc xin liên hệ: fb.com/huynhrin.83

Chữ ký

Cung cấp giải pháp BootRom, hệ thống mạng và Úp Game
Thay thế hoàn hảo cho GCafe và CSM
----------------------------------
FB: http://fb.com/huynhrin.83
Zalo: 0905945777

Các danh hiệu

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.
 2. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been liked 250 times.
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 4. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 10

  I like it a lot

  Your messages have been liked 25 times.
 6. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 7. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 8. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.